De plek waar je woont

2008 / 3

Kernredactie – De plek waar je woont

 

Maaike de Haardt – Huiselijke mijmeringen

 

Christophe Van Gerrewey en Mil De Kooning – Het wrede geluk van de architectuur

 

Pieter Anton van Gennip – Wonen – een wijsgerige verkenning

 

Frans Maas – Heimwee als spirituele mogelijkheid

 

Albert Meijer – Thuis als ervaring van bestaan

 

Ali Balunywa – Wonen in Nederland – het verhaal van een vluchteling

 

Peter Berkien – Geen huis en toch een thuis! – ervaringen van daklozen

 

Hester Dibbits – Herkomst in huis. Migrantenfamilies en hun interieurs

 

Kees Waaijman – Wonen zonder vaste woonplaats – De bijbelse nomadenspiritualiteit

 

Jo Tigcheler – Paulus. Vele plekken, één Geest

 

Jos Joosten – ‘Wees niet als een woning’ – wonen in de literatuur

 

Loet Swart – Dichters hebben het er nauwelijks over

 

Jos Huls – De ziel is het huis van God – Teresa van Avila

 

Laetitia Aarnink – Gast zijn in dit leven

 

Inigo Bocken – Transparantie