Actueel

september 2017

 

Albertinumgenootschap Nijmegen 

 

De kwetsbaarheid van de democratie 

 

 

Het Albertinumgenootschap in Nijmegen organiseert in september en oktober vier lezingen over de democratie. In onze tijd gaan steeds meer stemmen op die wijzen op de groeiende kloof tussen de gevestigde politieke elite en de bevolking. Sommigen trekken hieruit de conclusie dat ons huidig democratisch bestel grote gebreken vertoont en nodig aan hervormingen toe is. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan het houden van raadgevende of bindende referenda. Tegenstanders van referenda wijzen erop dat kiezers slecht geïnformeerd zijn en eigenlijk niet goed weten waarover ze stemmen. Als voorbeelden worden genoemd: het Oekraïne-referendum en de Brexit. Voorts is er onmiskenbaar sprake van opkomend populisme. De verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten, de opkomst van populistische partijen als de PVV in Nederland, het Front National in Frankrijk en de Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland zijn tekenen aan de wand. Wordt de democratie door deze ontwikkelingen bedreigd en hoe kwetsbaar is zij? 

 

21 september 

Wat betekent democratie?’ 

door prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit. 

 

28 september 

‘Democratie en godsdienstvrijheid’ 

door prof. dr. Sophie van Bijsterveld, hoogleraar empirische en praktische religiewetenschap aan de Radboud Universiteit. 

 

5 oktober 

‘De natiestaat en de Europese Unie’ 

door prof. dr. Anna van der Vleuten, hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit. 

 

12 oktober 

‘Versterking van de democratie’ 

door dr. Kristof Jacobs, universitair docent politicologie aan de Radboud Universiteit. FOTO 

 

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Kosten: €7,- per lezing 

Informatie: www.albertinumgenootschap.nl

 

Ernst Marijnissen 

 

De waterdruppel. Weg van God

'Hoe langer een blinde leeft hoe meer hij ziet'. Aldus een Joods spreekwoord vol doorleefde werkelijkheid en diepzinnige wijsheid. Toen mijn vader vroeg: zullen we zondag naar de kerk gaan, vond ik dat leuk. We schrijven 1937 en ik was elf jaar. Ons gezin is dan nog niet (rooms)katholiek, maar toen het een half jaar nadien met alle daartoe vereiste rituelen in de kerk was opgenomen wist deze zich omgeven door de synagoge. Links en rechts woonden namelijk onze Joodse buren. Van God wist ik hoegenaamd niets maar de Joden waren goede vrienden, en een mensenleven later en een schat aan ervaringen rijker begrijp ik nu dat toen mijn verhaal met God begon.  

Het gelovig milieu, dat mij in hoog tempo weldra omsloot, hielp mij het bestaan van God als vanzelfsprekend te aanvaarden. Later - middels de godsbewijzen van Thomas van Aquino - stevig onderbouwd was er geen wrikken meer aan. Totdat leven en werken mij onderdompelden in die paradijselijke vijver van catechese en exegese, waar ik tot een daadwerkelijk lezen van de bijbel kwam en het bestudeerde systematisch met anderen begon te communiceren. Om het met mijn tijdens de Shoa omgekomen Joodse buren te zeggen: ik ontdekte de weg, of: de Torah. Alle godsbeelden sneuvelden totdat Johannes, begenadigd catecheet en evangelist, me bij de hand nam en leerde: niemand heeft ooit God gezien, maar wie Jezus van Nazaret ziet heeft de Vader gezien. 

Vertaal bijbel met menswording, beschouw leven als een waterdruppel, langzaam naar het einde reikend, en je bent 'weg van God'. 

 

Ernst Marijnissen is dominicaan en werkzaam in leerhuis en bezinning. Hij publiceerde verschillende boeken, o.a. een commentaar op het Johannesevangelie (1987-1992), de Jozefverhalen (1998) en het Hooglied (2009).                                

 

Valkhof Pers, Nijmegen 2017 

312 pagina's  

ISBN 9789056254834 

€ 22,50