Abonneer op Speling

De looptijd van een abonnement is van januari tot en met december en wordt steeds voor een heel jaar aangegaan. Jaarlijks verschijnen er 4 uitgaven, die steeds aan het einde van ieder kwartaal worden verstuurd. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd. Opzegging dient vóór 1 februari van het lopend jaar te geschieden.

Klik op een van de hieronder afgebeelde keuzeknoppen. Dit opent een e-mail bericht. Gelieve in dit bericht uw naam- en adresgegevens te noteren, evenals eventueel ook het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Er zijn enkele varianten van het abonnement, met daaraan verbonden verschil in kosten. Maak de keuze die voor u van toepassing is.

Nederland

Ik abonneer mij op de lopende jaargang en wacht de rekening af. Een abonnement kost € 27,50 per jaar. Reeds verschenen nummers van deze jaargang worden mij toegestuurd.

Ik neem een abonnement met ingang van het komende kalenderjaar.

Europa

Ik abonneer mij binnen Europa op de lopende jaargang en wacht de rekening af. Een abonnement kost € 30,00 per jaar. Reeds verschenen nummers van deze jaargang worden mij toegestuurd.

Studenten

Ik abonneer mij als student op de lopende jaargang en wacht de rekening af. Een abonnement kost € 23,50 voor maximaal drie jaar. Ik voeg een bewijs (bijvoorbeeld collegekaart) via e-mail (ingescand als PDF) als bijlage toe. Reeds verschenen nummers van deze jaargang worden mij toegestuurd.