Abonneer op Speling

De looptijd van een abonnement is van januari tot en met december en wordt steeds voor een heel jaar aangegaan. Jaarlijks verschijnen er 4 uitgaven, die steeds aan het einde van ieder kwartaal worden verstuurd. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd. Opzegging dient vóór 1 februari van het lopend jaar te geschieden.

Er zijn enkele varianten van het abonnement, met een daaraan verbonden verschil in kosten. Maak de keuze die voor u van toepassing is en volg de instructie onderaan deze pagina om een abonnement aan te vragen.

Nederland

Voor een adres binnen Nederland kan een abonnement op de lopende jaargang of op het komend kalenderjaar worden afgesloten. Een abonnement kost € 28,50 per jaar. Bij een abonnement op de lopende jaargang worden de reeds verschenen nummers toegestuurd.

Europa

Voor een adres buiten Nederland maar binnen Europa kan alleen een abonnement op de lopende jaargang worden afgesloten. Een Europa-abonnement kost € 30,00 per jaar. De reeds verschenen nummers van deze jaargang worden toegestuurd.

Studenten

Voor een abonnement als student kan alleen een abonnement op de lopende jaargang en binnen Nederland worden afgesloten. Een student- abonnement kost € 23,50 voor maximaal drie jaar. Voeg bij de aanvraag (zie hieronder) een bewijs van inschrijving (ingescand als PDF) als bijlage toe. Reeds verschenen nummers van deze jaargang worden toegestuurd.

Een abonnement aanvragen

Om een abonnement aan te vragen klikt u op bovenstaande abonneer-knop. Dit opent een e-mail bericht. Gelieve in de onderwerpregel van dit bericht het gewenste abonnement (lopende jaargang of komend kalenderjaar) aan te geven. Geef daarnaast in dit bericht uw naam- en adresgegevens op, evenals eventueel ook het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.