Actueel

Margreet Sanders


In de gevangenis wil je God 


In dit boek staan 42 verhalen uit een vrouwengevangenis – van vrouwen kort of langer in detentie – opgetekend.

De vrouwen uit ‘In de gevangenis wil je God’ hebben kinderen, een partner en ouders. Over deze relaties gaat het boek. Vrouwen die de auteur ontmoet op de gang, in de deuropening, op de luchtplaats of in hun cel, in de Bijbel-gespreksgroepen en bij de vieringen. Veel verhalen gaan over opnieuw beginnen. Over hoe gedetineerde vrouwen op hun eigen bijzondere manier zin geven aan hun leven. Welke vragen ze stellen. De antwoorden die ze geven. De manier waarop ze zichzelf staande houden. En het geloof dat hen soms overvalt.

Margreet Sanders (1963) is theoloog en werkt al meer dan dertig jaar in diverse pastorale settingen. Haar vorige boek 'Voor God kom ik mijn cel uit' (2e druk 2023) ging over ontmoetingen in een jeugdgevangenis. Momenteel werkt zij in een vrouwengevangenis.

'In dit boek word je door Margreet Sanders meegenomen in haar dagelijkse praktijk als geestelijk verzorger in de vrouwengevangenis met haar blik als mens en professional. Het boek leest als een trein omdat het over "echte" mensen gaat en Margreet met empathie en compassie naar hen kijkt.'

Frans Douw, schrijver en oud-gevangenisdirecteur


Margreet Sanders, In de gevangenis wil je God, Adveniat, Leeuwarden 2024

ISBN 9789493279711

€ 19,99

Hans Alma


De kunst van pelgrimeren

De geestelijk verzorger als verbeeldingsprofessional


Geestelijk verzorgers begeleiden mensen op hun zoektocht naar wat voor hen van waarde is, wat hun leven richting geeft, wat hen inspireert en motiveert. Ook in een seculiere context kunnen we dit zoeken verbinden met wat mensen heilig is. In het domein van het heilige is de geestelijk verzorger een geoefende pelgrim die een eindje met iemand meereist en al zoekend nieuwe mogelijkheden verkent. Mogelijkheden voor hoop in een ontmoedigende situatie, voor een gebaar dat kracht geeft in een situatie die machteloos maakt, voor een woord dat iemand verder helpt in de eigen zoektocht.

Om die mogelijkheden te vinden, is verbeeldingskracht nodig. Niet als een vlucht uit de werkelijkheid, maar om wat hier-en-nu gegeven is aandachtig te onderzoeken op wat daarin als mogelijk verschijnt.

'De kunst van pelgrimeren' geeft handvatten hoe geestelijk verzorgers hun verbeeldingskracht kunnen oefenen en professioneel kunnen inzetten. Zij ontwikkelen zich zo tot verbeeldingsprofessionals die gebruik maken van (religieuze) verhalen, rituelen, poëzie en andere kunstvormen in de begeleiding van een ander bij het omgaan met levens- en zinvragen.

Het boek opent met het gedicht 'Existentie' van Jan Willem Schulte Nordholt. Dit gedicht zet meteen de toon voor het boek. Het eerste couplet luidt:


Hier loopt het ik, het loopt zichzelf te vinden,

het ziet verbaasd de regen en het gras.

Het denkt: wat loop ik hier zo in den blinde,

wie laat dit hart slaan, wie bepaalt de pas?

Het luistert naar het stromen van de winden. 


Hans Alma (1962) is psycholoog, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij schreef eerder het boek Het verlangen naar zin: De zoektocht naar resonantie in de wereld (2020). Zie ook haar website: www.hansalma.com

Hans Alma schrijft regelmatig voor Speling. Zie bijvoorbeeld haar bijdrage in Speling 2022 nummer 4: 'Waartoe word ik uitgenodigd? Een poëtische verkenning van in vrijheid antwoorden'.Hans Alma, De kunst van pelgrimeren. De geestelijk verzorger als verbeeldingsprofessional, Eburon, Utrecht 2024

122 pagina's

€ 18,00

ISBN 9789463014878