Actueel

februari/maart 2020

De moed om kwetsbaar te zijn


Lezing van Christa Anbeek

13 maart 2020

Geertekerk, Utrecht


Mens zijn begint bij gedragen worden. Het gedragen worden als pril begin delen we met elkaar, maar de omstandigheden van dit gedragen worden verschillen. Het maakt veel uit wie jou draagt. In welke tijd? Op welke plek: een villa in Bilthoven of een vluchtelingenkamp op Lesbos? Geboren worden is een geschenk, met van alles erop en eraan. Wij kiezen wie ons draagt, onszelf en onze plek in de wereld niet, toch bepalen deze feitelijkheden mede de weg die we in het leven zullen gaan. 

In de Westerse wereld worden rationaliteit, vrijheid, onafhankelijk-heid, autonomie, authenticiteit en zelfontplooiing als waardevol en zelfs als deugden gezien. Kwetsbaarheid en controle-verlies worden zoveel mogelijk gemarginaliseerd en naar het privédomein verwezen. Wat verliezen we hiermee uit het oog? Welke andere belangrijke menselijke waarden tonen kwetsbaarheid en ontregeling ons? Hoe verzamelen wij de moed om de kwetsbaarheid en ontregeling van onszelf én anderen  voluit onder ogen te zien? Wat impliceert het omarmen van kwetsbaarheid voor ons zijn en handelen? Op deze vragen zal Christa Anbeek in haar lezing De moed om kwetsbaar te zijn ingaan.


Christa Anbeek (1961) is hoogleraar Remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doceerde Levensfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij schreef verschillende publicaties, waaronder Overlevingskunst (2010), Aan de heidenen overgeleverd (2013), De berg van de ziel (2013, samen met Ada de Jong) en Voor Joseph en zijn broer (2018). 


Datum en tijd: vrijdag 13 maart om 20.00 uur

Plaats: Geertekerk, Geertekerkhof 23 te Utrecht

Kosten en aanmelden: via www.devrijzinnigelezing.nl

Jonathan Sacks


Exodus. Boek van de bevrijding
In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Exodusverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

De 44 hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen. 


Exodus is het grote verhaal van de hoop, van een volk dat bevrijd wordt. Het vertelt het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen.

Exodus gaat over de geboorte van een natie. Het vertelt over politiek, samenleven, en de principes op grond waarvan dit volk een eenheid wordt: rechtvaardigheid, vrijheid en de toepassing van het recht, evenals de heiligheid van het leven en menselijke waardigheid. 

In het hart van Exodus staat een monumentale gebeurtenis, de verbondssluiting bij de berg Sinaï. Daar vindt de belangrijkste gebeurtenis uit de joodse traditie plaats: God verbindt zich aan een volk en het volk verbindt zich aan God. Exodus is een zelfstandig te lezen deel van de vijfdelige serie ‘Verbond en dialoog', een wereldwijd standaardwerk. Vanuit de vaste weeklezingen in de synagoge biedt Sacks inzicht in de belangrijkste verhalen van de Tora en legt hij de essentie van het jodendom uit. In doordachte beschouwingen, die ook los te lezen zijn, toont Sacks de universele zeggingskracht van de Tora.


Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan o.a. de Dalai Lama, Moeder Teresa en Tomás Halík. De complete vijfdelige serie Verbond en dialoog. Joodse uitleg bij de Tora wordt uitgegeven door Skandalon. Genesis en Leviticus verschijnen in 2020, Numeri en Deuteronomium daarna. 


Jonathan Sacks, Exodus. Boek van de bevrijding, 

Skandalon, ISBN 9789492183927 

320 pagina's

€ 29,95