Actueel

januari 2018

Etty Hillesum (Middelburg 1914-Auschwitz 1943) heeft niet alleen een dagboek en brieven nagelaten, maar ook een klein citatenboek met afschriften. Samen met Henny Tideman (1907-1989) schreef ze 86 citaten in het voorgedrukte boekje Levenskunst. Op zeker moment heeft Tideman dit boekje aan haar vriendin geschonken: 'Veel mooie woorden, geef ik zonder woorden'. Het is dit onopvallend document uit het bezit van Etty Hillesum dat, na jaren van verborgen archiefleven, nu in de openbaarheid komt. Deze studie presenteert voor de eerste keer alle citaten van Etty Hillesum en Henny Tideman uit Levenskunst in een voor iedereen toegankelijke editie, voorzien van een notenapparaat. Tien deskundigen vanuit verschillende disciplines hebben eraan meegewerkt. 

 

De door Etty Hillesum overgeschreven citaten weerspiegelen deels bronnen die al uit haar dagboek bekend waren, deels laten ze ook onbekende bronnen zien. Daarmee werpen ze nieuw en verrassend licht op teksten en auteurs die Etty Hillesum inspireerden. Lezers van de dagboeken van Etty Hillesum zijn al bekend met de namen van onder andere Rilke, Dostojevski, Matteüs en Paulus, Jung, Stanley Jones en Schubart. In Levenskunst komen daarnaast uit het dagboek onbekende citaten voor van Ebba Pauli, Kees Schuurman, Frederik van Eeden,  Giovanni Papini, Julia de Beausobre en Charles Alexander Eastman.

 

Veel mooie woorden biedt de lezer toegang tot deze citaten. In dit boek is een facsimile opgenomen van de bladzijden met de handgeschreven citaten en een geannoteerde leeseditie. Daarnaast staan er vier verkennende hoofdstukken in (over de citaten zelf, over de vraag wanneer die opgeschreven zijn en over de context van het boekje) en achttien hoofdstukken die ingaan op alle - bekende en onbekende - bronnen waaruit Etty Hillesum in Levenskunst put. De tekstfragmenten geven ons nieuwe informatie over haar gedachtenwereld nadat zij gestopt was met het schrijven in haar dagboek.

 

 

Uitgeverij Verloren, Hilversum 2017

ISBN: 9789087046712

312 bladzijden

€ 29,00

Boekbespreking 

 

Veel mooie woorden. Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst

 

Redactie: Ria van den Brandt & Peter Nissen

  Cursus

 

Mosje, Mozes, Moesa,  

een spirituele reus

De afschaffing van de slavernij of de afwijzing van hebzucht als een economie gebaseerd op het gouden kalf, de tien geboden als charter voor de mensheid, dan wel de afwijzing van moderne dictators als Farao's, al deze zaken gaan terug op de gestalte van Mozes als spirituele reus. De drie religies: jodendom, christendom en islam, houden deze profeet in hoge ere. 

 

Toch doen ze dat op geheel eigen wijze. Zo vertelt het jodendom dat de kleine Mozes de kroon van het hoofd van de Farao afslaat. Het land is het uiteindelijke doel van de roeping van Mozes (al mocht Mozes dat zelf niet betreden), terwijl het christendom in Mozes een voorafbeelding van Jezus ontwaart (denk ook aan de transfiguratie). De islam ziet in Mozes (de meest genoemde figuur in de Koran) de profeet die de ethische voorschriften aan de gelovigen meedeelt. Dat Mozes de raadselachtige al-Chidr wil vergezellen, maar daarin uiteindelijk niet slaagt is zo'n episode die smeekt om toelichting!  

 

In deze cursus wordt de blijvende actualiteit van Mozes verkend aan de hand van de heilige teksten in elk van de drie religies: Tora en midrasj /Bijbel en kerkvaders /Koran en hadith. Deze teksten zullen door bij uitstek deskundige vertegenwoordigers van die religies zelf worden vertolkt: Leo Mock, Marcel Poorthuis en Abdoellah Moulay.

 

Data en tijd:  

9 maart van 14.00 - 16.00 uur: Moulay Abdoellah Ghzili (Islam)

16 maart van 14.00 - 16.00 uur:Leo Mock (Jodendom)

23 maart van 14.00 - 16.00 uur: Marcel Poorthuis (Christendom)

13 april van 14.00 - 16.00 uur: afsluitende bijeenkomst

 

Cursuscoördinator: Marcel Poorthuis van Stichting PaRDeS

 

 

Plaats:

Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2,1082 MD Amsterdam.

 

Kosten: € 80,-

 

Aanmelden: info@stichtingpardes.nl.