Actueel

september 2017

 

Albertinumgenootschap Nijmegen 

 

De kwetsbaarheid van de democratie 

 

 

Het Albertinumgenootschap in Nijmegen organiseert in september en oktober vier lezingen over de democratie. In onze tijd gaan steeds meer stemmen op die wijzen op de groeiende kloof tussen de gevestigde politieke elite en de bevolking. Sommigen trekken hieruit de conclusie dat ons huidig democratisch bestel grote gebreken vertoont en nodig aan hervormingen toe is. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan het houden van raadgevende of bindende referenda. Tegenstanders van referenda wijzen erop dat kiezers slecht geïnformeerd zijn en eigenlijk niet goed weten waarover ze stemmen. Als voorbeelden worden genoemd: het Oekraïne-referendum en de Brexit. Voorts is er onmiskenbaar sprake van opkomend populisme. De verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten, de opkomst van populistische partijen als de PVV in Nederland, het Front National in Frankrijk en de Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland zijn tekenen aan de wand. Wordt de democratie door deze ontwikkelingen bedreigd en hoe kwetsbaar is zij? 

 

21 september 

Wat betekent democratie?’ 

door prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit. 

 

28 september 

‘Democratie en godsdienstvrijheid’ 

door prof. dr. Sophie van Bijsterveld, hoogleraar empirische en praktische religiewetenschap aan de Radboud Universiteit. 

 

5 oktober 

‘De natiestaat en de Europese Unie’ 

door prof. dr. Anna van der Vleuten, hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit. 

 

12 oktober 

‘Versterking van de democratie’ 

door dr. Kristof Jacobs, universitair docent politicologie aan de Radboud Universiteit. FOTO 

 

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Kosten: €7,- per lezing 

Informatie: www.albertinumgenootschap.nl

 

Kick Bras 

 

Oog in oog 

Christelijke mystiek in tekst en beeld

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht in woord én beeld. Het kan gaan om poëzie, preken en gebeden, maar ook om schilderijen, borstbeelden en gebouwen. 

  

In Oog in oog presenteert en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en joods-christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene, op het goddelijke mysterie, zijn gericht. 

Op de omslag van het boek staat een „abstracte kop” van de Duits-Russische schilder Alex von Jawlensky (1864-1941), een gezicht in uiterste concentratie, gericht op een innerlijk visioen. 

 

In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs verschillende kunstwerken en teksten, van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Aan bod komen centrale thema’s als mystieke ervaring, gods- en mensbeelden en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan ontsproten. Ook heeft Bras aandacht voor hoe wij nu, vandaag de dag, het goddelijke mysterie zouden kunnen ervaren, en daarbij deelt hij ook zijn eigen ervaringen.   

 

Dr. Kick Bras is theoloog en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen.   

 

Skandalon 

ISBN 9789492183569 

224 pagina's 

€ 27,50