Actueel

december 2017 - januari 2018

Boekbespreking 

 

Barbara Zwaan, Een prachtige dans. De therapeutische afstemming van afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen.

Nacht van de Mystiek

 

Oosters Nabij

Op vrijdag 26 januari organiseert het Titus Brandsma Instituut een Nacht van de Mystiek met als thema “Oosters Nabij” in LUX Nijmegen. Tijdens deze Nacht wordt u door voordracht en muziek meegevoerd in deze rijke wereld, die over grenzen van culturen en  religies gaat en ze ook samenbrengt. De focus van deze vierde “Nacht” ligt op de mystieke tradities uit het Oosterse, Byzantijnse Christendom, alsook uit die van  de Soefi-Islam van het Midden Oosten en een vleugje uit het Verre Oosten. Mystiek is van alle tijden en gaat door alle culturen en religies heen en treft de mensen in het hart. Wie iets van deze wereld wil ervaren, is welkom op deze vierde ‘Nacht van de Mystiek’.  

 

Programma (Gastheer Leo Fijen)

 

20.00 uur Opening door Inigo Bocken

20.10 uur Ilda Simonian – zangeres Armeense Muziek

20.30 uur Liesbeth Eugelink – Poëtisch intermezzo

20.40 uur Frank Bosman – Klankgedichten tussen DADA en CATHOLICA 

 

21.00 uur Pauze

 

21.30 uur Gamelan ensemble Widosari – Muziek

21.50 uur Liesbeth Eugelink – Poëtisch intermezzo

22.00 uur Sheyda Sassani – Rumi’s mystieke en poëtische grootheid; Wat maakt het werk van Rumi zo uniek 

 

22.20 uur Pauze

 

22.50 uur Liesbeth Eugelink – Poëtisch intermezzo

23.00 uur David Dessin – God is een vluchteling. De terugkeer van het christendom in Europa

23.20 uur Liesbeth Eugelink – Poëtisch intermezzo

23.30 uur Servisch Orthodox koor – Muziek 

 

24.00 uur Einde

 

 

Kaarten 

Kaarten voor deze avond à € 25,- kunt u bestellen via www.lux-nijmegen.nl, voor meer informatie kijkt u op www.nachtvandemystiek.nl

 

Datum: 26 januari 2018 

Tijd:            20:00 - 24:00 uur 

Adres:         LUX, Nijmegen

Barbara Zwaan beschrijft in dit boek de complexiteit van het evenwicht tussen afstand en nabijheid van helper en hulpvrager aan de hand van werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen. Deze drie auteurs staan een vertrouwelijke omgang tussen helper en hulpvrager voor. Het zeer gestructureerd opgezette boek biedt veel stof tot nadenken en tot reflectie. Zo blijkt bijvoorbeeld de eigen biografie van de hulpverlener een grote rol te spelen in genoemd evenwicht.    

 

Drs. Barbara Zwaan (1962) is theoloog en geestelijk verzorger. Zij is redactielid van Herademing (Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek) en Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Aan de Universiteit Leiden maakt zij deel uit van het gezelschap Filosofie & Spiritualiteit, dat vijfmaal per jaar interdisciplinaire symposia organiseert. 

 

 

KSGV, Tilburg 2017  

180 pagina's  

ISBN/EAN   978-90-75886-57-3 

€ 21,50