De ruimte van… Katholiek

2005 / 3

Kernredactie – De ruimte van… ‘Katholiek’

Peter Nissen – Katholiek in de vroege kerk: lengte, breedte, hoogte en diepte van Gods volkomenheid

Kees Waaijman – De veelstemmigheid van de ene Schrift

Huub Welzen – De geboorte van een universele spiritualiteit

Sijbolt Noorda – Vertalen is verbreiden – over de Nieuwe Bijbelvertaling

Anton van Hooff – Katholiek: een knooppunt van open verhoudingen

Eddy Van der Borght – ‘De kerk is katholiek, of ze is de kerk niet’

Herman Berger – Waarom besloot Simone Weil zich niet te laten dopen?

Laetitia Aarnink – Wie niet tegen is, is voor

Maaike de Haardt – Ruimte scheppende katholiciteit van grensgangers

Liesbeth Eugelink – Vertellen schept verbondenheid – over Vonne van der Meer

Jos Huls – Geroepen tot voorbij de Karmelregel

Leonie Boot – Ook dieren horen erbij

JAARGANG 2005