Op het ritme van het leven – Kernmomenten van spiritualiteit

Jaarthema 2006

In 2006 gaat Speling op zoek naar spiritualiteit in processen die met de levensweg te maken hebben. Meer dan eventuele fasen die hierin kunnen worden aangewezen, gaat het in deze jaargang om spirituele kernmomenten. Geboren worden is niet alleen een biologische gebeurtenis aan het begin van de levensloop. Mensen kunnen ook opnieuw geboren worden, zoals blijkt uit verhalen en getuigenissen. In de Schrift worden we hiertoe zelfs uitdrukkelijk opgeroepen. 

Groeien betekent vervolgens een proces van ontdekkingen doen. Waarden worden toegeëigend, en er ontstaat een eerste zicht op wat tot het zelf en wat tot het vreemde behoort. Ingenomen posities blijken dan soms verlaten te moeten worden, wat niet zelden gepaard gaat met een innerlijke strijd. Verder gaan is vaak een vorm van binding en bestendiging. De verhouding ten opzichte van andere personen en de gemeenschap stelt ons steeds opnieuw voor vragen. Naast momenten van vervulling doen zich ervaringen van scheiding voor. Ouder worden brengt weer andere mogelijkheden en grenzen met zich mee. Vragen over wat er nu eigenlijk bereikt is, kunnen gepaard gaan met een zekere melancholie. Relativeren is niet altijd makkelijk, loslaten nog minder. Wijsheid is een gave die zich gereedhoudt.


De titels van Speling 2006 (jaargang 58):


        nummer 1: Geboren worden

        nummer 2: Groeien

        nummer 3: Binding en bestendiging

        nummer 4: Ouder worden

JAARGANGEN