Beeldende kunst als bron van bezieling

2012 / 3

Bij de omslag – Ingeborg Wiellersen

Beeldende kunst als bron van bezieling – Redactie

Als Rembrandt je aanraakt … Kunst en ons ware zelf – Lia Vergouwen

Gefascineerd door Mark Rothko – Herman Scholte-Albers

Daar word ik stil van. Hendrik Nicolaas Werkman – Laetitia Aarnink

Paul Klee en het wonderlijke van een mens – Wiel Logister

Een overtocht naar U zijn wij. Frens Niks – Herre Roorda

Een onuitputtelijk doek van Gérard Garouste – Daan Van Speybroeck

Zien en tot leven komen. Een ontmoeting met Elia – Anne-Marie Bos

Onbeschaamd vrouwelijk, kleurrijk universeel – Freda Droës

In hetzelfde schuitje. Bij een tekening van Louis-René des Forêts – Daan Van Speybroeck

Orewoet, Hadewijch en Cobi van Hulst – Peter Nissen

De sensitieve verbindingen van Marijke Oosterman – A. M.

Meegevoerd in Gods lichtende aanwezigheid: Jan Toorop – Hein Blommestijn

Wat moet dat stopverbod boven op die berg waar je niet eens met een auto kunt komen? Een mystieke interpretatie van een kindertekening – Jos Gubbels

Twee rozen en een doorn. Beeld en liturgie – Andries Govaart

Kijk door grenzen heen: de monnikschilder en de icoon van de ‘eeuwigdurende bijstand’ – Thomas Quartier

Beeldloos, omwille van de liefde – Kees Waaijman

JAARGANG 2012