Bidden

2013 / 1

Bij de omslag – Ria van den Brandt

Bidden in kleur – Redactie

Een verrassende kijk op bidden. Eyeopeners uit oude tradities  – Frans Maas

Buigen als spirituele lichaamsoefening  – Thomas Quartier

Wie goed zingt, bidt twee keer – Ad de Keyzer

Bidden in de Catechismus van de Katholieke Kerk: tussen doctrine en opwelling van het hart – Peter Nissen

Bidden wij nog steeds? Een studie naar het bidgedrag van hedendaagse Nederlanders  – Sarah Bänziger

‘Bemoei je met mijn zaken’. Over bidden in het pastoraat – Annemarieke van der Woude

Bidden onderweg. Over pelgrimage en bedevaart – Charles Caspers

Wachten met Simone Weil in Solesmes. Een hedendaags fioretto  – Barbara Zwaan

Bidden en werken. In gesprek met een trappistin – Door Brouns-Wewerinke

Moderne kunst als onverwacht en tegendraads gebed – Daan Van Speybroeck

Psalmen ontketenen de ziel – Kees Waaijman

Het Onze Vader als oefening voor de ziel – Yvonne van den Akker-Savelsbergh

Biddend stil worden voor Gods Woord. Kierkegaard  – Jos Huls

JAARGANG 2013