Waarover praten wij? – En waar gaat het over?

Jaarthema 2014

In deze jaargang houdt Speling zich bezig met fenomenen die onophoudelijk op ons inbeuken, waar we op tv, de autoradio, gesprekken in het café en op het werk voortdurend mee geconfronteerd worden. Zich opdringende, beeldbepalde thema’s die op zichzelf niet veel met spiritualiteit van doen lijken te hebben, maar die we wel vanuit spiritualiteit willen benaderen.


Daarvoor is nodig: deze werelden in kaart brengen, zicht krijgen op de praktijken en onderliggende waarden. Waar geven die ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? Waar doet de beknelling zijn intrede? Wanneer spreek je van vormend en verrijkend, wanneer van hedendaagse gekte?


Speling stelt daarbij ook zaken als kwetsbaarheid en de relatie van het ik tot de ander en de gemeenschap aan de orde. Vraagt rond of het mogelijk is wat duurzamer om te gaan met wat zich in deze fenomenen aandient. Onderzoekt de gangbare en nieuwe oefenmogelijkheden. Heeft oog voor de lagen van speelsheid en inspiratie in deze thema’s.  De titels van Speling 2014 (jaargang 66):


nummer 1: Seks

nummer 2: Sport

nummer 3: Sociale media

nummer 4: Stress

JAARGANGEN