Betrokken blijven

Jaarthema 2016

Wanneer we het journaal volgen en de krant lezen, worden we overstelpt met opinies. In de politiek is het een en al botsende meningen en bevochten standpunten. Dat is de oppervlakte. Het moet allemaal gebeuren, maar Speling hoeft daarin geen partij mee te spelen.


Als we na het aanhoren van de kakafonie een stapje terug doen en kijken wat er onder de direct zichtbare laag nou eigenlijk leeft, dan zien we een samenleving die in een intense zoektocht betrokken is. Geweldsuitingen en verhitte debatten komen als vuurspetters en lava naar buiten, maar in de onderstroom gloeit het magma van het verlangen naar vrede, de grote vragen en het onbehagen. De laatste jaren weer in verhevigde vorm.


Moet Speling zich daar wél roeren? Ja, maar met in achtneming van onze eigen stijl en insteek. Dodelijke ernst mag buiten blijven, ook bij de grote vragen. In alle betrokkenheid is enige distantie niet verkeerd, die heeft zijn plek in de christelijke traditie (relativering, gelatenheid, meditatio mortis). Het gaat om betrokkenheid, maar ook over de vraag hóe we betrokken kunnen en willen zijn.  Met een spirituele bril kijken naar hoe wij staan in de wegwerpmaatschappij, te midden van agressie, in kwetsbaarheid en chaos.


nr. 1: Gaan we voor duurzaamheid?

nr. 2: Omgaan met agressie

nr. 3: Het kwetsbare in de ogen zien 

nr. 4: De desoriëntatie aandurven

JAARGANGEN