Bakens

2018 / 2

Charlotte Caspers, Bij het omslag

Redactie, Bakens

Koen Holtzapffel, De christelijke traditie: van vraagbaak naar vraagbaken

Peter Nissen, Thomas Merton, een rusteloze reisgenoot

Johan Goud, ‘We zingen je half tevoorschijn’ ‒ Houvast aan literatuur?

Marcel Elsenaar, Op reis in het Land van Geloven. Je eigen bakens ontdekken in de ontmoeting met tochtgenoten

Ina ter Avest, Losvaste houvast in de identiteitsontwikkeling van jongeren

Hans Gerding, Buitengewone ervaringen die zin geven

Frans Maas, Aanwijzing – aanwezigheid − werkelijke tegenwoordigheid. Een bezinning

Thomas Quartier, Een klassieke leefregel

Herre Roorda, Speling ‒ zoeken naar Gods Geest in ons dagelijks bestaan

Kees Waaijman, Ruimte uitsparen – om het leven

Door Brouns-Wewerinke, Het leven als baken

Sanny Bruijns, Maria als baken

Petra Galama, Julianne van Norwich ‒ over de wederkerigheid van zelfkennis en godskennis

Ria van den Brandt, Van je hopsasa

JAARGANG 2018