Innerlijk weerbaar

Jaarthema 2022

Innerlijk weerbaar


We leven in onzekere tijden. Crisis alom: de uitputting van de aarde, ontbossing en verandering van het klimaat; vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken en nergens onderdak vinden; de coronapandemie die ons leven, ons werken en onze omgang met elkaar ingrijpend heeft veranderd; het vertrouwen tussen burger, overheid en politiek dat, door uiteenlopende affaires, ernstig is geschaad – het kost niet veel moeite om deze lijst nog langer te maken.


De verleiding is er om bij een alomtegenwoordige crisis grote thema’s bij de kop te pakken en deze opnieuw te doordenken. Voor Speling is dat niet het brandpunt. Wat zich afspeelt in de wereld, in het groot en in het klein, willen we met verwondering beschouwen, steeds op zoek naar ruimte en beweeglijkheid – een zoektocht die past bij ons tijdschrift en bij de geschiedenis van spiritualiteit en mystiek. De onderstroom die voelbaar is, toont zich in het besef dat wij ook maar allemaal mensen zijn, met ons streven en met ons falen. 


Onderwerpen als identiteit, verantwoordelijkheid, waarheid en vrijheid houden ons bezig, en wij onderzoeken ze voor zover ze verbonden zijn met ons eigen innerlijk en een vraag aan onszelf inhouden. We willen stof tot reflectie bieden die onze innerlijke weerbaarheid vergroten kan.


De vier onderwerpen vertalen we daarom op een manier waardoor wij ook persoonlijk in het geding zijn:


nr. 1: identiteit – wie ben ik?

nr. 2: verantwoordelijkheid – wat moet ik?

nr. 3: waarheid – wat weet ik?

nr. 4: vrijheid – wat wil ik?

JAARGANGEN