De plek waar je woont

2008 / 3

Kernredactie – De plek waar je woont


Maaike de Haardt – Huiselijke mijmeringen


Christophe Van Gerrewey en Mil De Kooning – Het wrede geluk van de architectuur


Pieter Anton van Gennip – Wonen – een wijsgerige verkenning


Frans Maas – Heimwee als spirituele mogelijkheid


Albert Meijer – Thuis als ervaring van bestaan


Ali Balunywa – Wonen in Nederland – het verhaal van een vluchteling


Peter Berkien – Geen huis en toch een thuis! – ervaringen van daklozen


Hester Dibbits – Herkomst in huis. Migrantenfamilies en hun interieurs


Kees Waaijman – Wonen zonder vaste woonplaats – De bijbelse nomadenspiritualiteit


Jo Tigcheler – Paulus. Vele plekken, één Geest


Jos Joosten – ‘Wees niet als een woning’ – wonen in de literatuur


Loet Swart – Dichters hebben het er nauwelijks over


Jos Huls – De ziel is het huis van God – Teresa van Avila


Laetitia Aarnink – Gast zijn in dit leven


Inigo Bocken – Transparantie

JAARGANG 2008