Wonen overal nergens thuis

Jaarthema 2008

In 2008 gaat Speling op zoek waar léven is, onrustkriebels zich doen gelden en geluk gevonden wordt in het leven en het zich verbinden van mensen. Waar zijn we thuis, hoe worden we bewogen en op weg gezet, wanneer wordt ons de adem benomen of krijgen we juist lucht? 


Deze zoektocht bedient zich van de beeldspraak van het wonen (‘Wonen overal nergens thuis’ – Huub Oosterhuis). Het gaat ons niet om huizen, bouwstijlen of woonexperimenten. Eerder om de vraag of er echt leven is waar mensen neerstrijken en zich engageren. Hoe geborgen of onherbergzaam is het? Onder welke condities ben je ergens thuis? – En waarschijnlijk nooit helemaal ! Wat belangrijk is, kortom, is authenticiteit, waarachtig leven. 


Speling 2008 wil laten zien waar het leven ‘tov’ is en waarom in andere situaties mensen er niets van kunnen maken. De vraag is ook nog: wordt mensen het geluk gegúnd? Hoe tolerant zijn we? Staan we onszelf toe om te zeggen: Zoals jij het doet is het zo gek nog niet?De titels van Speling 2008 (jaargang 60):


        nummer 1: Wonen in teksten

        nummer 2: Geborgen in de tijd?

        nummer 3: De plek waar je woont

        nummer 4: Tussen mensen

JAARGANGEN