Momenten van schoonheid en geluk

2015 / 2

Bij de omslag – Ria van den Brandt

Momenten van schoonheid en geluk – Redactie

Een kwestie van geluk. Schoonheid en het transcendente – Peter Nissen

Het schone, het gewone en God – Frans Maas

Kleuren van geluk – Thomas Verbogt

Ongelukkige levenskunst – Christa Anbeek

‘Want we hebben allemaal de morgen’. Over de ervaring van schoonheid in het verpleegtehuis – Paula Irik

Dat is hem! – Hendrik Jan Bosman

Mensen herontdekken. Over de tweede frisse blik – Thomas Quartier

Licht en duisternis. Bij twee gedichten van Pierre Kemp – Wiel Kusters

’Geen mooi schouwspel’– Ger Groot

De pop en de vlinder – Barbara Zwaan

De schoonheid van Rothko doorboord – Een contemplatieve benadering van zijn klassiek abstracte kunst – Sylvia Grevel

Dwepen met schoonheid – Inigo Bocken

O schoonheid. Een gedicht van Jan van het Kruis – Kees Waaijman

Droef geluk: de zaligsprekingen in de Bergrede – Door Brouns-Wewerinke

Schoonheid die overweldigt. Teresa van Jezus – Hein Blommestijn

Prinses Toontje – Ria van den Brandt

JAARGANG 2015