Leven – een hele kunst

Jaarthema 2015

In deze jaargang houdt Speling zich bezig met waarden, deugden en levensoriëntatie. Op de achtergrond staan grote woorden als het Goede, het Schone en het Ware, gecomplementeerd door de oriëntatie op het Ene. Het gaat Speling niet  om filosofische begrippen, noch om heldhaftige verhalen, maar om wat er ‘down to earth’ te zien valt aan kwetsbare levenskunst.


Eenheid is de horizon, maar het vertrekpunt is waar wij ons meestal bevinden. Wat me moeten doen is omgaan met verdeeldheid, met hele en halve mislukkingen, met praktijken die aan al te vaste patronen beantwoorden. Deugden spelen zich af waar we erin slagen (en geholpen worden) kleine stappen te zetten.


Belangrijk is ook dat we ons laten verrassen: soms valt het ons toe. En dat we oog krijgen voor leersituaties. Speling wil graag de gangbare en nieuwe oefenmogelijkheden onderzoeken, en daarbij oog hebben voor de lagen van speelsheid en inspiratie. nr. 1: Het goede vraagt om keuzes

nr. 2: Momenten van schoonheid en geluk

nr. 3: Moed tot waarheid

nr. 4: Zoeken naar zin

JAARGANGEN