Willen we de volmaakte mens?

2019 / 2

Frank van de Schoor, Bij het omslag 


Redactie, Willen we de volmaakte mens? 


Ruud Welten, Volmaakt onvolmaakt 


Anne Nijssen, Beperking in de filosofie van Karl Jaspers 


Arend van Baarsen, De spiritualiteit van een niet perfect functionerend lichaam 


Frans Maas, Volmaaktheid in spirituele en mystieke tradities 


Gideon van Dam, Geestelijke begeleiding als weg naar volmaaktheid? 


Erik Borgman, Volmaakt heilig 


Inigo Bocken, Vergeving 


Daan Van Speybroeck, Het geschondene. Beeldende kunst na de zondeval 


Frits Hendriks, Maakbaar lichaam? 


Grietje Dresen, Spiegeltje, spiegeltje. Vrouwen en schoonheidsidealen 


Annemarieke van der Woude, Ingebeelde lelijkheid 


Marjeet Verbeek, Marjorie Prime – een filosofische sciencefictionflim 


Kees Waaijman, ‘Jullie zullen dus volmaakt zijn’ 


Door Brouns-Wewerinke, Volmaakt zijn volgens het Nieuwe Testament 


Sanny Bruijns, De weg van het alledaagse 


Ria van den Brandt, Zwijgende engel

JAARGANG 2019