Verlangen

2021 / 1

Frank van de Schoor, Bij het omslag  

Redactioneel, Verlangen 

Herman Westerink, Het christendom als religie van de verlangende mens 

Paul van der Velde, Boeddhisme: verlangen en leed  

Anne Ebenau, ‘Mijn groene klooster’ – waarom de natuur voor mij noodzaak is 

Kick Bras, Protestanten en het goddelijke in de natuur  

Frans Maas, ‘… en scheur de sluier van dit zoete treffen’. Over de reikwijdte van verlangen 

Marjeet Verbeek, The Way ‒ verlangen naar pelgrimeren  

Rokus de Groot, Verlangen in samenspel met muziek 

Hans Alma, Een spiritualiteit van het mogelijke  

Marjeet Verbeek, Het verlangen van Joost de Wert 

Marika Meijer, Uit mijn doen  

Kees Waaijman, Rondedans van drie liefdes 

Door Brouns-Wewerinke, De schat in de akker  

Loet Swart, Jan van Ruusbroec over de lente van de mystieke beleving

Ria van den Brandt, Kroe krrroe! Kroe krrroe!

JAARGANG 2021