Verinnerlijking

2021 / 4

Frank van de Schoor, Bij het omslag 


Redactioneel, Verinnerlijking 


Frans Maas, Christelijke mystiek ‒ veelkleurig perspectief van verstilling 


Marjeet Verbeek, Perspectief zonder horizon ‒ In gesprek met ecoloog en kunstenaar Ruben Smit 


Gideon van Dam en Teun Kruijswijk Jansen, In het spoor van Marta?! 


Petra Galama, Verstillen in het mysterie 


Edith Brugmans, Een complex van ethische krachten. Iris Murdoch over het innerlijk leven


Paul van der Velde, Een Dichterleven. De tedere woorden van Justine Borkes (1943-2021)


Martyn Smits, Een wachtkamer van de stilte


Frank van de Schoor, Dorian Hiethaar ‒ Van barricade tot lievelingsbos 


Sanny Bruijns, De goddelijke liefde houdt mij op mijn menselijke plaats.‒ In gesprek met Maria de Groot


Marjeet Verbeek, De film 'Nothing Personal' ‒ een winterse reis van de ziel


Anne-Marie Bos, Bemiddelde verinnerlijking bij Titus Brandsma


Kees Waaijman, Weg van de stilte van Elia


Door Brouns-Wewerinke, Innerlijk leven is lichamelijk leven


Loet Swart, Jan van Ruusbroec over de mystieke verlatenheid


Inhoud drieënzeventigste jaargang