Grondeloze diepte

2023 / 1

Frank van de Schoor, Bij het omslag 

Redactioneel, Grondeloze diepte 

Désanne van Brederode, Diepte is van niemand 

Gert-Jan van der Heiden, De afgrond van de menselijke rede  

Peter Huijsmans en Petra Galama, Alle werkelijke leven is ontmoeting

Geert Schietecatte, Het liefdevolle niet-weten  

Taede Smedes, Van de oneindige kosmos boven ons naar de grond onder onze voeten 

Sytze Ypma, Etty Hillesum als medicijn tegen borderline kwetsbaarheid  

Marieke Brouwer, ‘Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht’ – Psalm 131,2 

Kick Bras, Geborgen in Gods armen – over Etty Hillesum

Kees van der Zwaard, Meditaties op een cel 

Marc De Kesel, Het grondeloze diep van een nis. Over twee fresco’s van Giotto  

Marjeet Verbeek, The Tree of Life – een filmisch gebed 

Kees Waaijman, Diepe gronden 

Door Brouns-Wewerinke, ‘Vaar naar het diepe’. Over diepte in het Nieuwe Testament 

Loet Swart, Onbegrijpelijke klaarheid – Ruusbroec over de unio mystica