Grondeloze diepte

2023 / 1

Frank van de Schoor, Bij het omslag

Redactioneel, Grondeloze diepte

Désanne van Brederode, Diepte is van niemand

Gert-Jan van der Heiden, De afgrond van de menselijke rede  

Peter Huijsmans en Petra Galama, Alle werkelijke leven is ontmoeting

Geert Schietecatte, Het liefdevolle niet-weten  

Taede Smedes, Van de oneindige kosmos boven ons naar de grond onder onze voeten

Sytze Ypma, Etty Hillesum als medicijn tegen borderline kwetsbaarheid  

Marieke Brouwer, ‘Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht’ – Psalm 131,2

Kick Bras, Geborgen in Gods armen – over Etty Hillesum

Kees van der Zwaard, Meditaties op een cel

Marc De Kesel, Het grondeloze diep van een nis. Over twee fresco’s van Giotto  

Marjeet Verbeek, The Tree of Life – een filmisch gebed

Kees Waaijman, Diepe gronden

Door Brouns-Wewerinke, ‘Vaar naar het diepe’. Over diepte in het Nieuwe Testament

Loet Swart, Onbegrijpelijke klaarheid – Ruusbroec over de unio mystica