Mystieke peilingen in roerige tijden

Jaarthema 2023

Mystieke peilingen in roerige tijden


Het woord ‘polarisatie’ duikt overal op. De meningen over gender, sekse en grensoverschrijdend gedrag; over de verhouding tussen mens en dier; over klimaat en de uitputting van de aarde; over wat er nodig is om de coronapandemie het hoofd te bieden: ze lopen sterk uiteen en het verbazingwekkende is dat het gesprek daarover steeds minder plaatsvindt. Stuurloosheid lijkt een kenmerk van deze tijd. Ieder van ons zit opgesloten in zijn of haar eigen bubbel, waarin we onze informatie delen, elkaar bevestigen in het eigen gelijk en mensen met een andere opvatting framen als ‘niet van ons’. Hoe brengen we de dialoog tussen die schijnbaar tegenover elkaar staande groepen weer op gang? Dat is de vraag die Speling bezighoudt in 2023.


Dat doen we niet door te starten bij een analyse van wat er gaande is in de maatschappij, om ons vervolgens af te vragen wat de mystieke traditie daarover te zeggen heeft. In deze jaargang draaien we het om: we beginnen bij de mystiek, als een vorm van fundamenteel onderzoek naar wat ons parten speelt in politiek, onderwijs, zorg, geloof en kerk. Het niet-weten kiezen we als grondhouding. We vermoeden dat dat een vruchtbare bodem kan zijn om het gesprek weer vlot te trekken. De verschillende scholen van spiritualiteit reiken ons daarbij de volgende thema’s aan, waarin de geschriften van onder meer Meister Eckhart, Hadewijch, Johannes van ’t Kruis en Titus Brandsma resoneren:nr. 1: grondeloze diepte

nr. 2: vurig leiderschap

nr. 3: onstuimige liefde

nr. 4: sober genieten

JAARGANGEN