Vurig leiderschap

2023 / 2

Frank van de Schoor, Bij het omslag

Redactioneel, Vurig leiderschap

Anne-Marie Bos, ‘Wezer geeft en Wezer neemt …’. Overweging bij het afscheid van Kees Waaijman

Paul van Tongeren, Deugdelijk ‘leiderschap’

Hans Alderliesten, ‘Eerst ontvangen, dan geven’ – In gesprek met Mark-Robin Hoogland

Désanne van Brederode, Heilige vlam

Paul van der Velde, In de schaduw van de goeroe

Florus Kruyne, Als met een vriend

Marieke Fernhout, ‘Ik doe maar wat’. Maar wat dan?

Daan Van Speybroeck, Wanneer leiders het laten afweten kunstwerken van Philippe Ramette en Pascal Convert

Wil Derkse, Benedictijnse stuurmanskunst

Theo van der Zee, Vurig leiderschap in het onderwijs om een hoopvolle toekomst te kunnen openen

Marjeet Verbeek, Des hommes et des dieux – broederlijk leiderschap

Gerard Swüste, Vuur van wijsheid en liefde

Door Brouns-Wewerinke, Mozes en Jezus: leiders om na te volgen

Loet Swart, Mystici als geestelijk begeleiders

JAARGANG 2023