Vurig leiderschap

2023 / 2

Frank van de Schoor, Bij het omslag 

Redactioneel, Vurig leiderschap 

Anne-Marie Bos, ‘Wezer geeft en Wezer neemt …’. Overweging bij het afscheid van Kees Waaijman

Paul van Tongeren, Deugdelijk ‘leiderschap’ 

Hans Alderliesten, ‘Eerst ontvangen, dan geven’ – In gesprek met Mark-Robin Hoogland 

Désanne van Brederode, Heilige vlam 

Paul van der Velde, In de schaduw van de goeroe 

Florus Kruyne, Als met een vriend

Marieke Fernhout, ‘Ik doe maar wat’. Maar wat dan? 

Daan Van Speybroeck, Wanneer leiders het laten afweten kunstwerken van Philippe Ramette en Pascal Convert 

Wil Derkse, Benedictijnse stuurmanskunst 

Theo van der Zee, Vurig leiderschap in het onderwijs om een hoopvolle toekomst te kunnen openen 

Marjeet Verbeek, Des hommes et des dieux – broederlijk leiderschap

Gerard Swüste, Vuur van wijsheid en liefde 

Door Brouns-Wewerinke, Mozes en Jezus: leiders om na te volgen 

Loet Swart, Mystici als geestelijk begeleiders

JAARGANG 2023