Onstuimige liefde

2023 / 3

Frank van de Schoor, Bij het omslag 

Redactioneel, Onstuimige liefde 

Jean-Jacques Suurmond, Verrukkelijk, verschrikkelijk is de liefde 

Alexandra Nagel, Etty Hillesum en Julius Spier, een grensoverschrijdende liefde 

Bep van Muilekom, Verbroken verbinding

Rob Faesen, Onstuimige mystieke liefde: Richard van Saint-Victor

Grietje Dresen, ‘Laet mij sterven, opdat ghij mocht leven’. Liefde en zelfverlies in laatmiddeleeuwse vrouwenmystiek

Désanne van Brederode, Pitloze druiven 

Willem Maarten Dekker, Onstuimig protestants 

Nadia Kroon, Een zuster op zoek naar liefde 

Daan Van Speybroeck, Laten zien wat niet kan worden gezien: over onstuimige liefde in de beeldende kunst

Madeleine Timmermann, ‘Mag ik je even knuffelen?’ 

Marjeet Verbeek, Marie Heurtin – over een amour sauvage 

Gerard Swüste, De liefde van de Levende is totaal 

Door Brouns-Wewerinke, ‘Koelte waar ’t onstuimig is’ Het ene lichaam en de vele leden 

Geert Schiettecatte, Het Hooglied in de Karmeltraditie

JAARGANG 2023