Sober genieten

2023 / 4

Frank van de Schoor, Bij het omslag 

Redactioneel, Sober genieten 

Peter Nissen, Nuchtere dronkenschap: over sober genieten

Willem Jan Otten, Bekommerde om nazi-zuster 

Mariska van Beusichem, Genieten met wat erwten en een slap biertje

Sam Janse, De vreugde van een toegewijd leven. Een ervaringsverhaal 

Evert van den Berg, Paul Celan ontmoet Meister Eckhart – een gesprek tussen joodse en christelijke mystiek

Marjeet Verbeek, In gesprek met zuster Pascale en zuster Rafaël 

Nicolette Hijweege, Dit is de plek waar ik nu ben. Gedachten over sober genieten in de ouderdom

Frank van de Schoor, Toon Teeken – ongerijmd beeld- en taalkunstenaar 

Ad de Keyzer, Muzikale soberheid opent een ruimte van stilte

Désanne van Brederode, Smeltende sneeuw 

Marjeet Verbeek, Babette’s feestmaal over de kunst van het laten genieten

Gerard Swüste, Soberheid als uiting van dankbaarheid 

Door Brouns-Wewerinke, Zen en de kunst van het sober genieten nieuwtestamentisch?

Hans Alderliesten, Mens en wereld: doel of middel? Over ‘gebruiken’ en ‘genieten’ bij Augustinus 

Inhoud vijfenzeventigste jaargang 2023